polski english german slovensky czech hungarian lithuanian latvian swedish russian

Systemy profili aluminiowych dla budownictwa

aliplast - systemy aluminiowe dla budownictwa

Badania akustyczne systemów STAR i SUPERIAL

| aktualności | Badania akustyczne systemów STAR i SUPERIAL

W lutym br. zostały przeprowadzone badania w Zakładzie Badań Akustycznych Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie systemów SUPERIAL i STAR. Badania przeprowadzone zostały na próbkach okiennych rozwierno-uchylnychw kombinacji z czterema szybami dla każdego systemu.

Uzyskane wyniki:
SUPERIAL Rw od 34 do 47 dB
STAR Rw od 34 do 48 dB

© aliplast 2007 o firmie rozwój oferta aktualności ogrody zimowe okna inaczej realizacje kontakt Design by CI - Strony WWW