polski english german slovensky czech hungarian lithuanian latvian swedish russian

Systemy profili aluminiowych dla budownictwa

aliplast - systemy aluminiowe dla budownictwa

gięcie łuków

| oferta | gięcie łuków

Wzór 1
Gięcie łuku - komplet: ościeżnica + listwa szkląca

 


 

Wzór 2
Gięcie łuku - komplet: ościeżnica + listwa szkląca

 

 


 

Wzór 3
Gięcie łuku - komplet: ościeżnica + listwa szkląca 
Wzór 4
Gięcie łuku - komplet: ościeżnica + listwa szkląca

 

 


Zamówienie powinno zawierać:
- zestawienie giętych profili
- minimum dwa parametry łuku mierzone po najbardziej zewnętrznej części łuku: - R lub H - C lub L
- w przypadku konstrukcji łukowych stanowiących komplet należy podać tylko wymiary łuku zewnętrznego
- długość odcinków prostych (łuk z końcami prostymi)
- płaszczyznę gięcia
- kolor lakierunku

 Za poprawne określenie powyższych odpowiada Zamawiający.

 

 

Ograniczenia technologiczne:
- maksymalna wysokość całkowita łuku 2100 mm
- maksymalna wysokość całkowita łuku w lakierze drewnopodobnym 1700 mm
- dla poszczególnych kształtowników istnieją minimalne promienie gięcia – wykaz poniżej
- realizacja zamówień na łuki poniżej minimalnego promienia odbywa się na podstawie pisemnej zgody klienta – w tym przypadku nie gwarantujemy jakości 
- w przypadku pełnych kół, przy promieniu gięcia poniżej 500 mm zalecamy realizację jako dwa łuki 180 stopni
- przy doborze pakietu szklenia do połączeń łukowych, w zakresie gięcia przy promieniu poniżej 900 mm, należy uwzględnić dodatkowy luz w wysokości 2 mm
- długość łuku wraz z naddatkami technologicznymi nie może przekroczyć długości fabrycznej kształtownika
- w przypadku giętych rygli i słupów fasadowych maksymalna długość łuku dla którego gwarantujemy jakość wynosi 3000 mm
- minimalny naddatek technologiczny wynosi 800 mm
- nie realizujemy zamówień na profile gięte w dwukolorze: wood colour + ral
- UWAGA: nakładanie anody na profile gięte odbywa się na odpowiedzialność Zamawiającego - realizacja łuków w anodzie bez gwarancji efektu końcowego

 Optymalizacja:
- program Alicad nie dokonuje optymalizacji liczby łuków, ani materiału potrzebnego do wykonania łuków
- optymalizacja liczby łuków należy do Zamawiającego
- jeżeli istnieje możliwość połączenia kilku łuków w jeden o większej długości, powinno to zostać uwzględnione w zamówieniu
- optymalizacja ilości materiału potrzebnego do wykonania łuków pozostaje w gestii firmy Aliplast
- odpady pozostałe po gięciu łuków są własnością Klienta i są wysyłane w surówce razem z łukami
- odpady z łuków nie nadają się do wykorzystania jako odcinki proste 

Informacje dodatkowe:
- łuki nie należą do rozwiązań systemowych
- odkształcenia od nominalnych wymiarów kształtownika są nieuniknione; rodzaj odkształceń oraz ich wielkość zależy od promienia gięcia, typu profili, grubości ścianek
- dla łuków giętych według szablonów standardowo zakładamy odchylenia od górnej krawędzi łuku do 10 mm
- w przypadku połączeń spawanych gwarantujemy jakość powierzchni widocznych

Identyfikacja wyrobów gotowych:

- listewki: na powierzchni dekoracyjnej od wewnątrz jest wybity numeratorem nr zamówienia Aliplast oraz nr konstrukcji wg dokumentacji Zamawiającego
- profie główne: na powierzchni dekoracyjnej zewnętrznej jest wybity numeratorem nr zamówienia Aliplast oraz nr konstrukcji wg dokumentacji Zamawiającego
 - oznaczenie numeryczne jest umieszczane na odpadzie technologicznym w najniższej części

profile możliwe do gięcia - pobierz zestawienie (aktualizacja 10.2017)

© aliplast 2007 o firmie rozwój oferta aktualności ogrody zimowe okna inaczej realizacje kontakt Design by CI - Strony WWW