polski english german slovensky czech hungarian lithuanian latvian swedish russian

Systemy profili aluminiowych dla budownictwa

aliplast - systemy aluminiowe dla budownictwa

Aliver 400 (VR400)

| oferta | ogrody zimowe, zadaszenia | Aliver 400 (VR400)

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU
Izolowany termicznie system pozwalający na swobodne projektowanie skomplikowanych, niestandardowych kształtów przeszklonych zadaszeń. W systemie tym, element statyczny dachu umieszczony jest na zewnątrz tzn. powyżej wypełnienia. Dzięki temu, uzyskuje się gładką, wewnętrzną płaszczyznę połaci widoczną wewnątrz ogrodu. Istnieje możliwość stosowania różnych kątów nachylenia połaci w jednym zadaszeniu.

   

© aliplast 2007 o firmie rozwój oferta aktualności ogrody zimowe okna inaczej realizacje kontakt Design by CI - Strony WWW