polski english german slovensky czech hungarian lithuanian latvian swedish russian

Systemy profili aluminiowych dla budownictwa

aliplast - systemy aluminiowe dla budownictwa

Aliver 6000 (VR6000)

| oferta | ogrody zimowe, zadaszenia | Aliver 6000 (VR6000)

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU
Zadaszenia izolowane termicznie dachów o kształtach skomplikowanych. Część nośna krokwi (tzw. puszka) umieszczona na zewnątrz dachu (powyżej szkła) - rozwiązanie pozwalające uzyskać płaską, wewnętrzną powierzchnię zadaszenia. Możliwość łączenia zadaszeń nachylonych pod różnymi kątami, możliwość załamania krokwi. Stosowana komorowa przekładka termiczna uzyskuje się dobre właściwości izolacyjne. Możliwość stosowania różnych kątów nachylenia na różnych połaciach dachu.
ZASTOSOWANIE SYSTEMU
- system używany przy konstruowaniu zadaszeń ogrodów zimowych o bardzo zróznicowanym kształcie połaci

   

 

© aliplast 2007 o firmie rozwój oferta aktualności ogrody zimowe okna inaczej realizacje kontakt Design by CI - Strony WWW